Ajutor de minimis pentru fermieri

evidoc_valiza_bani_22705900_81382300Mai multe asocia?ii de cresc?tori de vaci din Ia?i au depus deja documentele la Direc?ia pentru Agricultur? a Jude?ului, ask pentru a ob?ine ajutorul de la stat pentru achizi?ionarea tancurilor de r?cire a laptelui.

Cele cinci comune unde fermierii s-au asociat deja sunt Mo?ca, Miroslove?ti, Ungheni, Pris?cani ?i Dobrov??. Ace?tia vor încheia contracte cu procesatorii din jude? sau din apropierea Ia?ului pentru colectarea laptelui. Plafonul ajutoarelor de valoare mic? în agricultur? (de minimis) pe care îl pot primi fermierii din jude? este de 5.000 de euro. Astfel, cresc?torii de animale, care au în gospod?rii pân? la cinci vaci de lapte, ar putea primi un ajutor financiar de la stat. Ajutorul de minimis va fi acordat celor care se organizeaz? într-o singur? form? asociativ?, constituit? la nivelul comunei. Cuantumul sprijinului financiar este per form? asociativ?, aferent achizi?ion?rii unui tanc de r?cire cu capacitatea de 1.000 de litri. Cei interesa?i de acest ajutor mai pot depune documentele pân? pe data de 11 iulie.

Sursa

Comentarii

comentarii