Al-Qaida creează noi planuri împreună cu rebelii!

Al-Qaida Ayman al-Zawahiri, shop liderul re?elei teroriste, a insuflat rebelilor, care sunt în r?zboi împotriva regimului lui Bashar al-Assad, ideea ridic?rii unui stat islamic în Siria.

“Depune?i tot efortul pentru ca fructul jihadului vostru s? fie, cu voia lui Allah, un stat islamic jihadist (…), o etap? în calea refacerii califatului islamic”, afirm? num?rul unu în ierarhia Al-Qaida, adresându-se rebelilor din Siria, între care se afl? ?i islami?ti jihadi?ti.

Regimul Bashar al-Assad “a început s? se clatine ?i s? se pr?bu?easc?”, a ad?ugat el, avertizându-i pe islami?ti în leg?tur? cu “comploturi din partea Statelor Unite ?i unor state arabe (…) care vor s? v? fure sacrificiile ?i jihadul”.

În acest prim mesaj din acest an, Ayman al-Zawahiri a atacat în mod violent Iranul ?i mi?carea ?iit? libanez? Hezbollah, principalii sus?in?tori ai regimului de la Damasc, înc? de la începutul revoltei din Siria, în urm? cu doi ani.

“M??tile au c?zut (…). Iranul ?i Hezbollahul ?i-au dezv?luit adev?rata fa?? ?i au relevat adev?rul oribil pe câmpul jihadului” din Siria, plasându-se al?turi de “regimul bassist, laic, confesional ?i criminal”, a denun?at el.

Al-Zawahiri a acuzat Iranul, cu popula?ie majoritar ?iit?, de faptul c? este este “implicat împreun? cu americanii în invazia Afganistanului” în 2001, iar ulterior în “invazia Irakului”.

Militan?i islami?ti sunt activi pe fronturi de r?zboi în Siria, în special jihadi?ti din cadrul Frontului al-Nosra, o grupare care a devenit cunoscut? prin intermediul unor atentate sinuciga?e, dup? care s-a transformat într-o for?? armat? redutabil?.

 

Sursa

Comentarii

comentarii