Alarmă la Iaşi! Carne contaminată scoasă la vânzare

Este absolut revolt?tor ceea ce se întâmpl? în Ia?i. Animalele sunt multe ?i nu au unde s? fie sacrificate deoarece în ultima perioad? s-au închis foarte multe abatoare, find iar la momentul actual mai exist? doar cinci abatoare în întreg Ia?ul, treat dintre care trei sunt destinate p?s?rilor, drug unul este avizat sacrific?rii porcilor, iar cel din urm? este pentru bovine.

Situa?ia este una alarmant? deoarece exist? un efectiv destul de mare de vaci ?i oi în jude?. Conform datelor furnizate de Direc?ia Sanitar Veterinar? ?i pentru Siguran?a Alimentelor (DSVSA) Ia?i, în prezent sunt aproximativ 80 mii de bovine si alte 440 mii de ovine. Dac? fermierii mai pot apela la singurul abator de bovine r?mas în picioare, în ceea ce prive?te oile, situa?ia este cu totul alta. „Exist? un singur abator la Pa?cani, unde se sacrific? vaci, al firmei Romcarn Prod SRL. Acesta este autorizat sanitar-veterinar ?i corespunde normelor europene. Pentru oi nu avem niciun centru de sacrificare”, a declarat dr. Gabriel Ciobanu, directorul executiv al DSVSA Ia?i.

Cresc?torii de animale din Ia?i se plâng de costurile mari ce implic? abatorizarea animalelor. Ace?tia sus?in c? jumatate din profit se pierde pe transport ?i autoriza?iile necesare. De altfel, câ?iva dintre acestia sus?in c? se practic? metoda t?iatului neautorizat, în propria ograd? sau prin ?an?uri. „În Ia?i nu exist? nici m?car un centru local de sacrificare a animalelor. Eu nu prea am sacrificat, am preferat s? vând animalele vii. Imagina?i-v? cât m? cost? s? duc o vac? la abatorul din Pa?cani. Trebuie s? pl?tesc autorizarea pe fiecare cap de animal, transportul ?i sacrificarea animalelor care ajunge la 150 lei de animal. Am 91 de kilometri de parcurs numai pân? la abator, îmi trebuie o ma?ina frigorific? autorizat?, certificat sanitar-veterinar care s? confirme s?n?tatea animalului ?i mie nu-mi mai r?mâne decât jum?tate de vit?. Inten?ionez s? r?mân doar cu o treime din efectivul de animale pe care îl mai de?in. Ar fi binevenit un centru de sacrificare la nivel de Ia?i, ar avea ?i DSV-ul un control asupra acestor animale. Nu este normal ce se întampl?! În Boto?ani, spre exemplu, exist? ?apte centre de sacrificare, din care unul este agreat de Comunitatea European?”, a declarat Vasile Popista?u, fermier din Dobrov??.

Comentarii

comentarii