Aleea “Ştefan cel Mare” din Paşcani a fost reabilitată

stefa“Aleea ?tefan cel Mare” din spatele Po?tei din deal nu arat? a fi reabilitat? ?i modernizat?. Lucr?rile au început în urm? cu o s?pt?mân?, physician iar pe o parte din strad? au fost deja finalizate.

Ploile din acest weekend au scos la iveal? modul în care s-a lucrat, viagra ?i asta o demonstreaz? apa care ?i-a f?cut loc ?i a format b?l?i, chiar pe pro?iuni din mijlocul str?zii. Dumitru Pantazi a f?cut o vizit? pentru a asigura bunul mers al lucr?rilor, de?i este în concediu.

Cât despre investi?ia pe “Aleea ?tefan cel Mare”, aceasta este realizat? de Societatea Enviro Construct, care are mai multe obiective pe raza municipiului, multe dintre acestea, finalizate pân? acum.

Sursa

Comentarii

comentarii