Alerta, rapire copil!

Miercuri, find 25 mai, prescription agen?ii de la Poli?ia de Proximitate au prezentat în fa?a a peste 100 de elevi ?i cadre didactice de la mai multe ?coli din ora? principalele cauze, dar mai ales sfaturi privind modul de prevenire ?i primele reac?ii în cazul sesiz?rii dispari?iei copiilor. Evenimentul a avut loc la ?coala Special?, cu ocazia Zilei Interna?ionale a Copiilor Disp?ru?i. Totodat? au fost prezentate ?i cazuri reale ale copiilor disp?ru?i, subliniindu-se c? în România dispar anual aproximativ 3.000 de copii, din care 10 % sunt r?pi?i.

Fenomenul copiilor disp?ru?i nu a ocolit municipiul Pa?cani. Agentul de proximitate Giani Mahu, a amintit ?i de cele dou? cazuri de dispari?ie cu care s-au confruntat poli?i?tii p??c?neni în urm? cu câteva luni. Este vorba despre un elev de clasa a IX a de la Colegiul „Mihai Sadoveanu” Pa?cani a plecat de acas?, plimbându-se cu trenul prin ?ar?, pentru o s?pt?mân?, pentru a demonstr? p?rin?ilor c? se descurc? ?i singur. Cel de-al doilea caz este a unui b?ie?el de 10 ani din suburbia Gâ?te?ti, acesta fiind g?sit de c?tre poli?i?ti în zona mân?stii Neam?, cunoscut fiind faptul c? minorul a plecat de mai multe ori de acas?.
Ac?iunea de la Pa?cani este parte a unei campanii care se desf??oar? la nivel na?ional din 20 mai. Intitulat? “Alert? r?pire copil”, aceasta î?i propune s? informeze cet??enii privind ce trebuie s? fac? în cazul r?pirii unui copil.

Astfel, autorit??ile pot fi alertate la num?rul de urgen?e 112, dar si la un num?r special 116.000, apelabil non stop din orice re?ea de telefonie. O list? cu locurile frecventate de copil, semnalmente am?nun?ite ?i o descriere detaliat? a îmbr?c?min?ii purtate sunt de mare ajutor, spun autorit??ile. Un punct cheie din acest proiect este mediatizarea, deci p?rin?ii sunt sf?tui?i s?-?i dea acordul pentru folosirea imaginii ?i a datelor despre minor de c?tre mass-media.

Un sistem asem?n?tor func?ioneaz? în mai multe ??ri europene, precum Fran?a, Olanda, Marea Britanie, Grecia, Germania sau Statele Unite ale Americii.
Scop este g?sirea rapid? a copilului ?i salvarea vie?ii acestuia prin modalit??i alternative la modul de interven?ie clasic?, strict poli?ieneasc?. Este vorba despre tip?rirea ?i distribuirea rapid? de flutura?i ?i afi?e în locuri publice ?i c?tre autorit??ile implicate în c?utarea copilului, mediatizare intens?, oferirea de suport psihologic familiei, o colaborare între autorit??i care de obicei nu sunt implicate în cazuri de dispari?ii ale minorilor (de exemplu, inspec?ia muncii pentru cazuri când sunt indicii de exploatare prin munc? a copilului disp?rut), pân? la cooperare interna?ional?.

Sursa

Comentarii

comentarii