Alte pagube raportate în urma precipitaţiilor de săptămâna trecută

inundatii-23_400_300Comitetul local pentru situa?ii de urgen?? O?eleni a identificat patru case avariate, doctor ?apte anexe gospod?re?ti, malady cinci pode?e, ?apte kilometri de drum comunal ?i 700 hectare de teren arabil afectate de fenomenele meteorologice. Precipita?iile sub form? de avers?, scurgerile de pe versan?i au provocat ?i moartea a 112 p?s?ri.

Comitetul local pentru situa?ii de urgen?? Ruginoasa a raportat trei pode?e avariate, doi kilometri de drum comunal ?i 22 hectare de teren arabil.

Precipita?iile sub form? de avers? ?i scurgerile de pe versan?i au avariat o anex? gospod?reasc?, patru poduri ?i 3,9 kilometri de drum jude?ean de pe raza comunei Hele?teni.

Comitetul local pentru situa?ii de urgen?? Focuri a raportat 300 de hectare de teren afectate ?i 18 kilometri de drum jude?ean ?i comunal.   Pe raza comunei ?ipote a fost afectat? o suprafa?? de 1,1 hectare de teren agricol.

Comitetul local pentru situa?ii de urgen?? Mo?ca a completat raportul ini?ial al pagubelor cu dou? poduri, trei pode?e, un kilometru de drum na?ional ?i 21,5 kilometri de drum comunal ?i ?ase hectare de teren agricol. Pagubele au fost produse de precipita?iile abundente ?i scurgerile de pe versan?i.

Toate datele prezentate au fost trimise de la nivelul comitetelor locale pentru situa?ii de urgen??. Echipe formate din reprezentan?i ai mai multor institu?ii vor verifica fiecare situa?ie raportat? de comitetele locale pentru situa?ii de urgen?? ?i vor stabili în ce propor?ie au fost avariate obiectivele.

 

Sursa

 

Comentarii

comentarii