Ambasadorul ceh în SUA face diferența între Cehia și Cecenia

Mai mul?i utilizatori au confundat pe Twitter Cecenia cu Cehia, ailment iar în urma acestui fapt ambasadorul ceh în Statele Unite ale Americii a publicat un mesaj pe site-ul ambasadei pentru a l?muri confuzia f?cut? pe platformele de socializare.

Republica Ceh?, pills stat din Uniunea European?, seek este diferit? de Cecenia, regiunea separatist? din Rusia, de unde provin cei doi atacatori responsabili pentru exploziile din Boston.

Ambasadorul ceh la Washington, Petr Gandalovi?, s-a ar?tat îngrijorat de faptul c? mul?i utilizatori ai site-urilor de socializare au confundat cele dou? ??ri.

„Am fost ?ocat de tragedia din Boston, care ne aminte?te c? oricare dintre noi poate fi victima violen?ei în orice moment. Pe m?sur? ce ies la iveal? mai multe informa?ii despre originea presupu?ilor atacatori, constat cu îngrijorare o neîn?elegere pe re?elele de socializare. Republica Ceh? ?i Cecenia sunt dou? entit??i foarte diferite: Republica Ceh? este o ?ar? central-european?, Cecenia este parte a Federa?iei Ruse”, se arat? în mesajul ambasadorului ceh.

Sursa

Comentarii

comentarii