Ambasadorul rus respinge acuzația lui Traian Băsescu privind extinderea influenței ruse până în Chilia

basescu_malginovOleg Malghinov, pills ambasadorul rus la Bucure?ti, medical a precizat c? Ambasada Rusiei analizeaz? declara?ia de mar?i, help 13 mai 2014, a lui Traian B?sescu, respingând acuza?ia acestuia conform c?reia planul Moscovei este acela de a-?i extinde influen?a pân? la Bra?ul Chilia, fosta grani?? a URSS. 

Ambasadorul rus la Bucure?ti consider? c? acuza?ia lui Traian B?sescu privind extinderea influen?ei ruse pân? în Chilia nu se adevere?te. Fiind rugat s? comenteze declara?ia pre?edintelui român, Oleg Malghinov a afirmat c? „Analiz?m textul declara?iei de ieri a pre?edintelui ?i, crede?i-m?, sunt vremuri foarte dificile. În fiecare zi, mul?i politicieni din România fac multe declara?ii, pe multe canale, dar trebuie s? le analiz?m ?i s? comunic?m în mod corespunz?tor, adic? obiectiv, c?tre capitalele noastre. Aceast? afirma?ie nu este nou?, am mai auzit-o. Noi nu o putem accepta. Nu avem asemenea planuri”.

În schimb, Traian B?sescu a precizat c? „În momentul de fa??, în Odessa se încearc? o regrupare a rusofonilor, în a?a fel încât s? fie gata s? ac?ioneze. S? sper?m c? popula?ia ucrainean?, structurile statului vor reu?i s? ?in? aceast? regiune în echilibru, s? nu se produc? o destabilizare care are riscul de a antrena ?i Transnistria”. Opinia ?efului statului român s-a concretizat înc? din data de 27 martie 2014, dup? participarea la bilan?ul MApN pe anul 2013, în cadrul c?ruia el a afirmat c? „Nu putem spune c? mai putem privi la incidentele din 2008, când Federa?ia Rus? a ocupat Abhazia ?i Osetia de Sud, ca incidente izolate. Este clar c? a fost Georgia în 2008, a fost Ucraina în 2014 ?i orice om politic, ca ?i orice strateg militar, trebuie s? î?i pun? întrebarea ce ?i cine urmeaz?”.

Sursa

Comentarii

comentarii