Amendat pentru vânzarea țigărilor fără acte

tigari01-1323122721La data de 14.03.2014, healing poli?i?tii din cadrul Poli?iei municipiului Pa?cani ?i Posturilor de Poli?ie Lespezi ?i H?l?uce?ti au ac?ionat pe raza de comperten?? pentru prevenirea ?i combaterea faptelor de comer? ilicit, view prevenirea evenimentelor rutiere, cât ?i pentru men?inerea unui climat de ordine ?i siguran?? public?, ob?inând urm?toarele rezultate:
– agen?i economici controla?i =40
– utilaje agricole ?i de construc?ii verificate =10
– descinderi domiciliare =4
– autovehicule controlate = 35
– persoane legitimate = 61
– persoane conduse la sediul poli?iei = 6
– sanc?iuni contraven?ionale aplicate = 39
– valoarea total? a sanc?iunilor = 10.000 lei
– valoare bunurilor confiscate =350 lei

Controlul efectuat la o societate comercial? din municipiul Pa?cani a s-a finalizat cu amendarea gestionarului cu 550 lei. Au fost g?site expuse la vânzare un num?r de 550de ?igarete, de diferite m?rci, pentru care nu se de?ineau documente de provenien??.

Sursa

Comentarii

comentarii