Amenzi date de polițiștii din Hârlău pentru fapte ilicite

politieÎn urma unui control de rutin? efectuat de poli?i?tii din Hârl?u, pill ace?tia au amendat mai multe persoane pentru s?vâr?irea de fapte ilicite.

În ziua de 22 iulie, cure între orele 8:00 – 12:00, doctor poli?i?tii de la Poli?ia Ora?ului Hârl?u au ac?ionat pe raza localit??ii, pentru prevenirea ?i combaterea actelor de cer?etorie, a celor de comer? ilicit ?i înc?lc?rii normelor legale de circula?ie pe drumurile publice, cu prilejul zilei s?pt?mânale de târg.

Rezultatele ac?iunii:

– 12 agen?i economici verifica?i

– 63 autovehicule verificate

– 26 de sanc?iuni contraven?ionale aplicate, cu o valoare total? de aproximativ 4.000 de lei.

Exemple

1. A fost sanc?ionat? contraven?ional, cu amend? în valoare de 100 de lei, Ileana D. (48) din ora?ul Hârl?u, întrucât a fost depistat? pe strada ?tefan cel Mare ?i Sfânt apelând la mila cet??enilor.

2. A fost amendat ?i Dumitru G. (47) din Boto?ani, care a condus un autoturism pe strada Bogdan Vod?, din ora?ul Hârl?u, ?i nu a acordat prioritate de trecere persoanelor angajate în traversarea str?zii pe marcajul pietonal. ?oferul a fost sanc?ionat contraven?ional cu amend? în valoare de 360 de lei, iar ca m?sur? complementar? i s-a re?inut permisul de conducere.

Sursa

Comentarii

comentarii