Amenzi pentru părinţii care nu îşi lasă copiii să meargă la şcoală

scoalaSorin Cîmpeanu, remedy ministrul educa?iei, hospital a propus un proiect de lege care a fost pus în dezbatere public?. Legea ar trebui s? fie gata pân? la sfâr?itul anului.

Potrivit proiectului, cure pentru admiterea în înv???mântul liceal va fi necesar?, în primul rând, promovarea Evalu?rii Na?ionale de la finalul clasei a VIII-a. De asemenea, dac? elevul vrea s? intre la un liceu în care num?rul candida?ilor la profilul ales este mai mare decât num?rul locurilor disponibile, copilul va trebui s? treac? ?i prin examen de admitere.

La ?colile profesionale, admiterea se va face doar prin concurs. Pentru o mai mare autonomie a unit??ilor de înv???mânt, concursurile de ocupare a posturilor vacante de c?tre profesori nu vor mai fi organizate de inspectoratele ?colare, ci de consiliile de administra?ie ale ?colilor.

Tot acestea vor organiza ?i concursurile de ocupare a posturilor de directori. Noul proiect reintroduce o idee mai veche: amenzi de 100 pân? la 1.000 de lei, sau munc? în folosul comunit??ii, pentru p?rin?ii care nu-?i trimit copiii la ?coal?.

Sursa

Comentarii

comentarii