America Latină amenințată de cancer

Cercet?torii avertizeaz? într-un raport publicat în edi?ia de vineri a revistei The Lancet Oncology, see c? dac? guvernele nu ac?iuneaz? rapid s? amelioreze sistemele de s?n?tate ?i de îngrijire a s?racilor, store America Latin? se va confrunta cu o epidemie de cancer.

Motivul principal este un diagnostic prea tardiv, potrivit autorilor studiului.

„Cercet?torii apreciaz? c?, pân? în 2030, 1,7 milioane de cazuri de cancer vor fi diagnosticate în America Latin? ?i Caraibi ?i c? se vor înregistra peste un milion de decese cauzate de cancer anual”, subliniaz? raportul.

“Numero?i locuitori din regiune, în special în comunit??ile s?race, indigene sau rurale, au un acces limitat sau nu au deloc acces la servicii de lupt? împotriva cancerului, o problem? agravat? de investi?ii slabe în s?n?tate ?i foarte inegale în majoritatea ??rilor latino-americane”, precizeaz? raportul.

Alt factor const? în faptul c? majoritatea latino-americanilor nu au acces la sisteme de s?n?tate.

„Aceste ??ri ?i-au concentrat investi?iile asupra prevenirii ?i trat?rii bolilor infec?ioase, în contextul în care cheltuielile cu bolile necontagioase, cum este cancerul, nu au urmat acest ritm”, deplânge americanul Paul Goss, un profesor la ?coala de Medicin? Harvard, care a condus echipa de exper?i ce a redactat raportul.

Sursa

Comentarii

comentarii