AN SCOLAR 2013-2014: Telefoanele mobile, walkman-urile şi săruturile sunt interzise în şcoli

eleve-3_64071800Elevii risc? sanc?iuni dure dac? nu se conformeaz? regulamentelor interne. Inspectoratul Municipiului Bucure?ti a realizat un regulament-cadru cu prevederi destul de aspre pentru elevi ?i profesori.

 Articolul 1: Reguli ?colare

                                           1.1 Reguli ?colare generale

1.1.1 Atât personalul ?colii, malady cât ?i elevii ?i p?rin?ii acestora vor contribui la asigurarea unui climat ?colar de ordine, nurse de confort ?i siguran??;

1.1.2 Cl?direa ?colii va fi men?inut? în condi?ii de cur??enie pentru men?inerea s?n?t??ii elevilor;

1.1.3 Comportamentul elevilor va fi întotdeauna corect, atât în rela?iile cu ceilal?i elevi, personalul ?colii ?i restul cet??enilor. În cadrul tuturor activit??ilor legate de ?coal?, aici fiind incluse ?i deplasarea zilnic? spre ?i dinspre ?coal?, se a?teapt? din partea elevilor un comportament corespunz?tor, con?tientizând faptul c? acest comportament este legat de numele ?colii.

1.1.4 Elevii se vor asigura c? nu vor crea disconfort pentru locuitorii din zona ?colii, nici în pauzele dintre ore ?i nici dup? încheierea orelor de curs.

1.1.5 De?inerea, p?strarea si/sau utilizarea  instrumentelor prin care o alta persoana poate fi v?t?mata , alcool, droguri si/sau brichete este interzis?  în  ?coal?.

1.1.6 Insultarea ?i/sau h?r?uirea persoanelor este interzis?  în  ?coal?.

1.1.7 Fumatul este interzis în incinta ?colii.

1.1.8 În interiorul ?colii este interzis?  utilizarea mijloacelor sonore (de exemplu, walkman, telefon mobil)

1.1.9 Elevii trebuie s?  respecte ?inuta vestimentar? propus?/acceptat? de  ?coal?.

1.1.10 Elevii trebuie s? cunoasc? ?i s? respecte regulile ?i consecin?ele acestora în privin?a Absen?elor, întârzierilor ?i exmatricul?rilor.

1.1.11 Elevii poarta r?spunderea pentru bunurile lor pe parcursul întregii zile ?colare.

1.1.12 Limbajul utilizat în incinta ?colii va fi politicos, nu  jignitor.

 

Sursa

Comentarii

comentarii