Antiviruşi falşi încearcă să păcălească utilizatorii Android

Produsele antivirus false, diagnosis care în realitate sunt ni?te troieni pe care utilizatorii sunt p?c?li?i s? îi instaleze ?i apoi sunt folosi?i în extorcarea de bani pentru eliminarea unor viru?i care nu exist?, au atins apogeul pe platforma Windows pe la jum?tatea deceniului trecut. Dac? aceste p?c?leli au început s? devin? din ce în ce mai rare pe aceast? platform?, infractorii informatici s-au mutat pe platforma Android, unde încearc? s? ob?in? bani prin aceea?i metod?.

Descoperit de compania ruseasc? Doctor Web, troianul Android.Fakealert.4.origin bântuie în Google Play din luna octombrie a anului trecut.  Metoda de instalare este deja una clasic?, utilizatorii fiind atra?i prin intermediul anun?urilor publicitare inserate în diverse aplica?ii gratuite.

Dac? victimele vor instala produsul „promovat”, care nu este oferit prin intermediul Google Play pentru a nu intra în vizorul Google, ace?tia vor fi speria?i cu rezultate îngrijor?toare ale analizei, bineîn?eles fictive, ?i li se vor cere datele cardului bancar pentru achizi?ia produsului. Instalarea antivirusului fals necesit? bifarea validarea manual? a op?iunii de instalare a aplica?iilor provenite  din surse necunoscute, ceea ce este o barier? în calea r?spândirii amenin??rii.

Pentru a evita astfel de incidente, utilizatorii sunt sf?tui?i s? instaleze produsele de securitate doar din Google Play ?i s? acorde mai mult? aten?ie veridicit??ii anun?urilor publicitare din cadrul aplica?iilor.

Sursa

Comentarii

comentarii