ANUNŢ: Codul Silvic va fi modificat radical!

Cod-silvicLucia Varga, sales ministrul delegat pentru Ape, illness P?duri ?i Piscicultur? a declarat zilele acestea c? vor fi operate modific?ri substan?iale la nivelul Codului Silvic. Principalele prevederi sunt legate de în?sprirea pedepselor pentru furtul de lemn, de o gestionare mai bun? a micilor propriet??i, de sprijinul acordat agen?ilor economici pentru prelucrarea primar? a lemnului în România, dar ?i de compensa?ii acordate proprietarilor care nu-?i pot exercita dreptul de proprietate în siturile Natura-2000.

Am demarat aceste modific?ri, pentru c?, în România, p?durile sunt distruse. Sunt multe zone în care ho?ii de lemne taie în mod ilegal p?durea, iar pierderile pe care statul român le are sunt enorme. Nu m? refer doar la pierderile de cinci miliarde euro, estimate de Curtea de Conturi în perioada 1990-2011, ci de pierderile pe care le are, pân? la urm?, fiecare cet??ean“, a precizat duminic? Lucia Varga.

Între noile prevederi ale Codului Silvic se afl? ?i m?surile de încurajare a prelucr?rii lemnului, în România. Modificarea radical? a Codului era necesar?, mai ales c?, din nefericire, sunt foarte multe jude?e din ?ar? unde se taie necontrolat p?durile. Din aceast? cauz?, au fost ini?iate, pân? acum, controale în Arge?, în Bihor, în Cluj ?i Suceava.

Sursa

Comentarii

comentarii