Anunț important pentru pășcănenii de pe străzile Vatra și Dragoș Vodă

primarieAnun? inportant pentru p??c?neni. Administra?ia local? face un apel c?tre proprietarii de imobile neracordate la utilit??i s? se adreseze cât mai repede Prim?riei în vederea eliber?rii certificatului de urbanism ?i autoriza?iei de bran?ament la ap?, here canal, link gaze naturale, energie electric?. Sunt viza?i cei care locuiesc pe str?zile Vatra ?i Drago? Vod?, de la ?coala “Ion Creang?” pân? la Sta?ia PECO.

Aceste str?zi urmeaz? s? fie asfaltate în urm?toarele s?pt?mâni de zile. Prim?ria atrage aten?ia c?, dup? executarea lucr?rilor de asfaltare, timp de câ?iva ani de zile str?zile nu vor mai fi sparte pentru repararea conductelor sau pentru noi bran?amente.

,,Dup? lucr?rile de reabilitare ale sectoarelor de drum, bran?amentele la re?elele prestatorilor de utilit??i se vor face f?r? a afecta covorul asfaltic, prin subtraversarea sectoarelor de drum, ceea ce va impune costuri suplimentare suportate de beneficiari…”.

În acela?i context, reprezentan?ii societ??ii de ap? ?i canal explic? ce acte ar fi necesare pentru realizarea de noi bran?amente si cine suport? cheltuielile.

Sursa

Comentarii

comentarii