Aparatură medicală de ultimă generație pentru Spitalul Municipal Pașcani

spital-munnicipal-pascani_400_300În incinta Spitalului Municipal Pa?cani se fac investi?ii din fonduri proprii. Unitatea sanitar? va achizi?iona un aparat pentru Sec?ia de Neonatologie, cheap patru pentru Maternitate, order iar pentru Oftalmologie trei aparate ultraperformante.

Zilele acestea au primit înc? un aparat de anestezie foarte modern, un ventilator mecanic ?i aparatur? medical? pentru Laboratorul de Anatomie Patologic? .

,,În vederea ob?ineri de statut de nivel III al Spitalului Municipiului Pa?cani, a?a dup? cum se ?tie suntem la nivel IV, ceea ce nu este conform realit??ii, unitatea sanitar? a ajuns foarte departe ca ?i dezvoltare a serviciilor medicale, trebuie s? achizi?ion?m noi aparate. Ca manager al spitalului am propus consiliului de administra?ie, care a aprobat aceste modific?ri, suplimentarea investi?iilor de capital pe aparatur? medical?, în valoare de 20 de miliarde de lei vechi.  Pe Neonatologie Spitalul Municipal va achizi?iona un aparat ultraperformant, nou n?scu?ii cu probleme respiratorii nu vor mai fi transfera?i la Maternitatea Cuza Vod? din Ia?i, vor r?mâne la noi. Pe Maternitate vor fi cump?rate patru aparate, iar pentru Oftalmologie înc? trei aparate de înalt? performan?? . Cu acestea spitalul î?i completeaz? investi?iile de capital pe aparatur? în folosul pacien?ilor”, a declarat dr.Costic? Pânzaru, managerul Spitalului Municipal Pa?cani.

 

Sursa

Comentarii

comentarii