ApaVital îi amenință pe pășcăneni cu datul în judecată la început de an!

apavital-1Conducerea societ??ii ie?ene de servicii de ap?-canal, advice ApaVital, continu? r?zboiul cu p??c?nenii care locuiesc la bloc ?i nu doresc s? încheie contracte în condi?iile impuse: prin Asocia?ii de Proprietari sau prin reprezentant de scar?.

Dup? ce luni de zile a amenin?at prin notific?ri colective c? va opri apa dac? nu se semneaz? contractele ?i nu se achit? contravaloare apei livrate din 1 iulie 2014, acum conducerea operatorului a trecut la amenin??ri individuale. Mai exact, când p??c?nenii î?i calculau banii pentru cadouri ?i masa de Cr?ciun, po?ta?ul le-a dat socotelile peste cap. Asta deoarece prin intermediul lui s-au înmânat notific?rile individuale de plat? prin care cet??enilor de la bloc li se impun consumuri ce ar fi generat o „îmbog??ire f?r? just? cauz?” în detrimentul ApaVital.

Notific?rile primite de c?tre p??c?neni sunt în fapt un ?antaj de cea mai joas? spe??. Acestora li se comunic? suma ce o au de plat?, iar mai apoi sunt amenin?a?i cu trimiterea în judecat?, în cazul în care nu o pl?tesc, pentru „îmbog??ire f?r? just? cauz?”.  Îns? surpriz?, dac? vrei s? pl?te?ti debitul calculat de operator nu ai cum, decât dac? închei un contract prin intermediul unei Asocia?ii de Proprietari sau printr-un reprezentant de scar?. Mai mult, notificarea cuprinde ?i un model de împuternicire c?tre un reprezentant de condominiu prin care acesta s? încheie contractul.

Din notificare reiese clar c? doar dup? ce ai semnat contractul, atunci po?i pl?ti debitul, în acest sens ApaVital refuzând s? emit? o factur? f?r? existen?a unui contract, pentru sumele pe care le reclam? ca fiind datorate, de?i factura fiscal? este din punct de vedere legal un contract în form? simplificat?.

Un alt abuz al ApaVital este modalitatea de calcul a contravalorii consumurilor de ap? rece ?i cald? din perioada iulie-noiembrie. Conform notific?rii, rezult? c? sumele considerate debite de c?tre operatorul ie?ean au fost calculate printr-o metod? pau?al?. ?i anume, consumul unei sc?ri de bloc a fost împ?r?it în mod egal pentru fiecare apartament f?r? a se ?ine cont de contorizarea individual?.

Pe lâng? toate acestea, operatorul de ap?-canal insist? ca toate consumurile de ap? s? fie calculate la pre?urile practicate de el ?i nu la pre?urile prev?zute în vechiul contract  pe care p??c?nenii îl aveau cu Prest Serv Apa. Cu alte cuvinte, în plin? democra?ie ?i economie de pia??, un agent economic î?i impune pre?ul la produsul pe care-l comercializeaz? în condi?ii de monopol ?i-l imput? unui consumator f?r? s? se sinchiseasc? dac? acesta este sau nu de acord cu el.

Cet??enii chestiona?i s-au ar?tat foarte deranja?i de practicile ApaVital ?i au anun?at c? vor contesta consumurile ?i sumele impuse la plat? de c?tre operatorul ie?ean.

Sursa

Comentarii

comentarii