Aprobare pentru parcul eolian de la Hălăucești

parc eolian_400_300Locuitorii din comuna H?l?uce?ti au aprobat construirea parcului eolian, viagra sale a declarat conducerea Agen?iei pentru Protec?ia Mediului (APM) Ia?i.

Nu au fost obiec?ii. Comunitatea a acceptat proiectul. În cadrul întrunirii s-a prezentat proiectul, shop raportul de mediu ?i m?surile pe care titularul dore?te s? le întreprind?”, a sus?inut Galea Temneanu, purt?torul de cuvânt al APM Ia?i.

La dezbaterea public? privind Planul Urbanistic Zonal (PUZ) Parc Eolian H?l?uce?ti au participat 25 de persoane, între care autorit??ile comunale, un notar public, reprezentan?i ai APM ?i G?rzii de Mediu Ia?i, precum ?i câ?iva locuitori din comun?. “În urma acestei întâlniri, procedura va continua, iar proiectul va intra în ?edin?a de avizare tehnic? unde se va hot?rî dac? se emite avizul de mediu pentru PUZ”, a explicat oficialul APM Ia?i. La începutul lunii decembrie a anului trecut, “Ziarul de Ia?i” anun?a c? o firm? din jude? controlat? de un investitor german se preg?te?te pentru începerea lucr?rilor la un mare parc eolian în comuna H?l?uce?ti, investi?ia fiind estimat? la circa 30 de milioane de euro.

Sursa

Comentarii

comentarii