Aproximativ 9.500 de posturi vacante la nivel național în perioada 28 martie – 3 aprilie

Aproape 9.500 de locuri de munc? sunt disponibile, click la nivel na?ional, order în perioada 28 martie – 3 aprilie, cele mai multe fiind în Capital? ?i în jude?ele Cluj, Ia?i, Arad, Hunedoara, Constan?a, Timi? ?i Sibiu, aceast? informa?ie a fost furnizat? de Agen?ia Na?ional? pentru Ocuparea For?ei de Munc? (ANOFM).

Potrivit datelor centralizate de ANOFM, la nivel na?ional sunt înregistrate 9.482 locuri de munc?.

Cele mai multe posturi disponibile sunt în Bucure?ti (586) ?i în jude?ele Cluj (1.563), Ia?i (515), Arad (510), Hundeoara (356), Constan?a (347), Timi? (345), Sibiu (314), Vaslui (291), C?l?ra?i (277) ?i Tulcea (252).

Jude?ele cu cele mai pu?ine posturi vacante sunt Bac?u (16), Mehedin?i (18), Cara?-Severin (38), Gala?i ?i S?laj (câte 43), Buz?u (63), Teleorman (86) ?i Boto?ani (89).

Pentru persoanele cu studii superioare sunt înregistrate 886 locuri de munc?, cele mai multe pentru meseriile de inginer ?i subinginer (133), inspector asigur?ri (68), programator (62), asistent medical generalist (60), consilier vânz?ri asigur?ri (18), analist calitate (13) ?i manager de zon? (11).

Pentru studii medii, profesionale ?i lucr?tori necalifica?i sunt disponibile 8.596 locuri de munc?, cele mai multe pentru: muncitor necalificat în industria confec?iilor (585), confec?ioner-asamblor articole din textile (566), operator confec?ioner industrial îmbr?c?minte din ?es?turi, tricotaje, materiale sintetice (524), lucr?tor comercial (254) ?i muncitor necalificat la ambalarea produselor solide ?i semisolide (215).

Persoanele interesate s? ocupe unul din aceste locuri de munc? se pot adresa agen?iilor teritoriale pentru ocuparea for?ei de munc? de domiciliu sau de re?edin?? sau pot accesa adresa de internet http://lmv.anofm.ro/index_lmv.php.

Sursa

Comentarii

comentarii