Artişti consacraţi vor concerta la Paşcani. Află cine va cânta!

concertÎn luna mai, look iubitorii de muzic? popular? se vor putea bucura de arti?tii prefera?i la dou? concerte în aer liber. Evenimentele vor avea loc pe 22 ?i 29 mai 2016, ampoule la Casa Municipal? de Cultur?.

Ini?iativa a venit la solicitarea cânt?re?ilor Stela Enache ?i Gabriel Doroban?u care se afl? în turneu în zona Moldovei. ?i în iunie este programat un concert ce va fi sus?inut de forma?ia Alternative din Pa?cani.

De aceea, directorul institu?iei a cerut o rectificare de buget, cu scopul de a acoperi cheltuielile pentru cele dou? spectacole. Discu?ii pe marginea acestui subiect au avut loc ast?zi, în cadrul Comisiei Economice.

“Nu solicit?m venituri în plus, ci doar o rectificare de buget, o repartizare din trimestrul patru pentru trimestrul doi. Sunt trei spectacole în aer liber pe care le avem. Ideea organiz?rii lor a venit odat? cu solicit?rile din partea a patru arti?ti consacra?i ce se afl? într-un turneu în zona Moldovei. Nu r?mânem descoperi?i pe trimestrul doi”, a precizat directorul Casei de Cultur?, Daniela Calistru.

Membrii comisiei au fost de acord cu rectificarea solicitat? de c?tre Daniela Calistru, ?i au salutat ideea de a organiza, în Pa?cani, cât mai multe evenimente care s? bucure oamenii. Ei s-au asigurat, totu?i, c? nu vor r?mâne activit??i f?r? fonduri, odat? cu acest? modificare în repartizarea bugetului.  “Eu sunt de acord, în principiu, cu cât mai multe activit??i, cu atât mai bine. Dac? lu?m bani dintr-un trimestru ?i ducem în cel?lalt, ?i totu?i ajung banii pentru toate activit??ile, ?sta este cel mai important lucru”, a spus Maris Pintilie.

Întâmpl?tor sau nu, cele dou? spectacole vor avea loc în plin? campanie electoral? ?i în aer liber, în acela?i loc în care cet??enilor li s-a interzis s? se adune pentru a protesta împotriva primarului Dumitru Pantazi.

Acest lucru a fost semnalat în Comisia Juridic?, de c?tre consilierul Benone Mihu?, care a întrebat pentru cine vor cânta arti?tii, dat fiind c? vor veni la Pa?cani în campanie electoral?. Tot în spirit de glum? a intervenit ?i consilierul Codrin Toma care a r?spuns c? ace?tia vor cânta pentru cei care îi vor pl?ti.

Sursa

Comentarii

comentarii