Artistul Tudor Gheorghe va susține un concert aparte la Iași!

Pe data de 14 mai 2013, prescription artistul Tudor Gheorghe va prezenta ie?enilor (?i nu numai) un spectacol cu o înc?rc?tur? emo?ional? aparte. Concertul va avea loc în sala Teatrului Na?ional „Vasile Alecsandri” din Ia?i, prostate începând cu orele 19:00 ?i face parte din turneul „Prim?vara Simfonic”. Prin acest eveniment, link artistul dore?te s? ofere tinerilor posibilitatea de a descoperi ?i de a cunoa?te frumuse?ea concertelor simfonice sus?inute în vremea când ace?tia erau copii.

„Prim?vara Simfonic” este un spectacol ce reu?e?te s? îmbine magistral cele mai înalte manifest?ri ale spiritului uman prin poezie ?i muzic?, note muzicale ?i senza?ii acustice în?l??toare .

Sursa

Comentarii

comentarii