Asfaltarea străzilor din Pașcani va ”întârzia”

Asflatarea str?zilor din zona Val, discount reabilitarea esplanadei ?i a sc?rilor, advice va începe de abia la sfâr?itul lunii august, pilule începutul lunii septembrie. Conform reprezentan?ilor Prim?riei Pa?cani, aceast? amânare este cauzat? de birocra?ie.

Viceprimarul Municipiului Pa?cani, Vasile Acsinte, a declarat c? „Este nevoie de foarte multe acte, semn?turi, etape ce trebuiesc respectate. Abia prin luna august sau septembrie se va începe procesul de asfaltare pe zona Vale, reabilitare celor dou? sc?ri ?i a esplanadei. Cu data de întâi august se începe reabilitarea Parcului Pe?ti?orul”.

Viceprimarul a mai precizat c? vor acoperi gropile, pân? la turnarea asfaltului, dar prin alte metode : „Achizi?ion?m 3500 tone de mixtur? asfaltic? pentru acoperirea g?urilor de pe str?zi. Ne dorim s? acoperim aceste gropi din asfalt prin alte metode ca pân? acum. Adic? nu cu lopata ci cu utilaje speciale. Suntem în discu?ii cu o firm? specializat? care are utilaje necesare pentru acest proces ?i care ne ofer? ?i garan?ie pe lucrare. Se va decoperta fâ?ii întregi de asfalt ?i se va acoperi cu mixtur?. Vom acoperi gropile de pe toate str?zile municipiului, mai ales c? în acest an se achizi?ioneaz? o cantitate dubl? de mixtur? asfaltic? fa?? de anul trecut, licita?ia urmând s? aib? loc pe data de 27 martie”.

Primarul vrea ca în acest an s? asflalteze pe Panta Republicii din Pa?cani, de la intrare dinspre comuna Stolniceni – Pr?jescu ?i pân? în centru.

Sursa

Comentarii

comentarii