Asigurarea de locuințe – obligatorie pentru pășcăneni

Locuitorii  Municiului Pa?cani sunt obliga?i, sale de c?tre poli?i?tii locali, order s? î?i asigure locuin?ele împotriva calamit??ilor naturale.  Peste 60 de proprietari din Pa?cani au fost informa?i de c?tre agen?ii de poli?ie înca de la începutul anului 2013 despre aceast? constângere.

În luna ianuarie, site poli?ia local? a obligat peste 62 de p??c?neni s? arate o copie a actului care confirm? asigurarea obligatorie a locuin?ei. Acest lucru s-a întâmplat în urma mai multor discu?ii, din cadrul Cosiliului Local, referitoare la asigurarea obligatorie a locuin?elor.

Un num?r de 33 de persoane au prezentat dovada , iar restul persoanelor urmeaz? s? trimit? acea copie în perioada ce urmeaz?. În cazul în care, în perioada ce urmeaz?, persoanele care vor fi verificate de c?tre agen?ii de poli?ie, nu vor avea incheiat? poli?a de asigurare, vor fi amenda?i pentru înc?lcarea legii, cu o valoare cuprins? între 100-500 de lei.

Pre?ul pentru încheierea unei poli?e de asigurare obligatorie a locuin?ei este de 10 euro pe an. În cazul în care casa este din c?r?mid? nears? sau din chirpici, proprietarii vor pl?ti 10 euro pe an ?i  respectiv pre?ul de 20 de euro pe an dac? locuin?a este din beton armat sau lemn. Desp?gubirea primit?  de la asigurator, doar în cazuri precum inunda?ii, alunec?ri de teren ?i cutremure,  este de 10.000, respectiv 20.000 de euro.

Sursa

Comentarii

comentarii