Asociaţia Caleidoscop, acuzată de omor din culpă, în cazul copilului ucis de câini

4661-327957-maidanezi_a88d04f1cdEuroparlamentarul PDL Sebastian Bodu anun?? c? a sesizat Poli?ia Capitalei ?i ANSVSA, view acuzând de omor din culp? Asocia?ia “Caleidoscop”, care de?inea unul dintre câinii care l-au ucis pe un b?ie?el de 4 ani în zona Parcului Tei din Capital?.

El men?ioneaz? c?, potrivit art. 8 alin. 2 din ordonan??, adop?ia câinilor de c?tre solicitan?i se va face pe baza declara?iei-angajament al c?rei model este prev?zut în anexele nr. 4 ?i 5 iar conform pct. 4 din angajamentul semnat, adoptatorul se oblig? s? nu abandoneze câinele (în cazul în care nu îl mai dore?te, animalul trebuie predat Serviciului de gestionare a câinilor f?r? st?pân).

A?adar, r?spunderea Asocia?iei «Caleidoscop» este una obiectiv?, nimic neputând înl?tura r?spunderea delictual? reglementat? de art. 1375 ?i urm. C. Civ.”,  arat? Bodu.

El îi încurajeaz? pe p?rin?ii celor doi fra?i ataca?i de câini s? se îndrepte împotriva Asocia?iei “Caleidoscop” ?i a persoanei care a semnat formularul de adop?ie cu o ac?iune în preten?ii.

Sursa


Comentarii

comentarii