Asociațiile de proprietari din Pașcani sunt la limita legii și cu conturile goale

Prim?ria Pa?cani 2Un raport al Prim?riei a adus în aten?ia public? situa?ia dezastruoas? în care se afl? majoritatea Asocia?iilor de Proprietari din municipiu. Toate cele 28 de Asocia?ii ce au f?cut obiectul auditului Compartimentului de Îndrumare ?i Sprijinire al Asocia?iilor de Proprietari, see s-au dovedit a func?iona la limita legii.

Astfel, clinic dintre acestea patru sunt f?r? activitate,  iar celelalte o duc de pe o zi pe alta f?r? s? aib? fond de repara?ii a?a cum prevede legea. Contrar a?tept?rilor, doar zece dintre pre?edin?ii de Asocia?ii ?i administratorii de imobile sunt remunera?i, restul preferând s? fac? voluntariat pentru a scade cheltuielile.

Nici a?a situa?ia financiar? nu este bun?, majoritatea neavând fonduri de repara?ii ?i de rulment. Mai mult, pre?edin?ii a dou? dintre Asocia?ii ?i-au dat demisia din func?ie, locul lor fiind vacant ?i acum, ?i nu exist? doritori s?-l ocupe. Tot din raport rezult? dezinteresul cet??enilor de a participa la întâlnirile Asocia?iilor ?i de a lua decizii în ceea ce prive?te imobilul în care locuiesc.

Privind acest raport din prisma problemei contract?rii serviciilor de ap?-canal cu operatorul ie?ean ApaVital, situa?ia este una f?r? ie?ire: nefiind nici Asocia?ii, dar nici persoane disponibile s?-?i asume obliga?iile ce decurg din semnare unui contract.

Sursa

Comentarii

comentarii