Astăzi a început a doua sesiune a examenului naţional de Bacalaureat

sesiune1.680 de absolven?i de ciclu liceal din jude?ul Ia?i vor sus?ine examenul de maturitate în sesiunea de toamn?. Cea de-a doua sesiune a examenului na?ional de Bacalaureat va debuta ast?zi, malady 17 august, la nivelul jude?ului Ia?i fiind înscri?i 1.680 de candida?i. Ace?tia se vor prezenta doar la probele pe care nu le-au promovat în sesiunile anterioare.
Astfel, prima prob? oral?, de evaluare a competen?elor lingvistice de comunicare în limba român?, este programat? pe 17 ?i 18 august. Tot pe 18 august va începe ?i evaluarea competen?elor lingvistice de comunicare într-o limb? de circula?ie interna?ional?, proba continuând ?i pe 19 august. Apoi, în perioada 20-21 august va avea loc evaluarea competen?elor digitale.

Începând de luni, 24 august, candida?ii vor participa la probele scrise, prima fiind cea la limba ?i literatura român?. Acestea vor continua pe 26 august, cu proba obligatorie a profilului (matematic? sau istorie), pe 28 august este programat? cea la alegere a profilului ?i specializ?rii, candida?ii optând pentru geografie, logic? ?i argumentare, psihologie, sociologie, filosofie, informatic?, economie, fizic?, biologie sau chimie. Toate lucr?rile de la probele scrise vor fi corectate în alt jude? decât cel în care a fost sus?inut examenul. Candida?ii vor afla rezultatele pe 31 august, zi în care cei nemul?umi?i de note vor putea depune contesta?iile. Afi?area noilor rezultate se va face pe 3 septembrie.

Aten?ie la fraud?!

Pentru a nu risca eliminarea din examen, candida?ii trebuie s? renun?e la orice material care ar putea fi surs? de inspira?ie, ca manuale, c?r?i, dic?ionare, formulare, memoratoare, noti?e, culegeri, însemn?ri, rezumate, ciorne sau lucr?rile altor colegi. Este interzis accesul în sala de examen cu ghiozdane, rucsacuri, saco?e, po?ete ?i alte astfel de obiecte, acestea fiind depozitate în locuri special amenajate. De asemenea, candida?ii nu au voie s? aib?, asupra lor sau în b?nci, telefoanele mobile, c??tile audio sau orice alt mijloc de calcul, comunicare sau conectare la internet ori la re?ele de socializare. Potrivit metodologiei, nerespectarea acestor reguli conduce la eliminarea din examen, f?r? posibilitatea recunoa?terii, în sesiunile urm?toare, a notelor la probele promovate anterior elimin?rii sau a probelor de evaluare a competen?elor lingvistice ?i digitale. De asemenea, candida?ii care au fost elimina?i din examen pentru fraud? sau tentativ? de fraud? nu mai au dreptul de a participa la urm?toarele dou? sesiuni de Bacalaureat.

77,68%
Acesta este procentul de promovare a Bacalaureatului în sesiunea iunie-iulie, la nivelul jude?ului Ia?i, dup? rezolvarea contesta?iilor. În ceea ce prive?te promovabilitatea examenului din sesiunea august-septembrie 2014, procentul ini?ial a fost de 30,41%, iar dup? solu?ionarea contesta?iilor, acesta a crescut la 31,22%.

Sursa

Comentarii

comentarii