Astăzi începe bacalaureatul de toamnă. La Iaşi sunt înscrişi peste 1.200 de absolvenţi de liceu

fond13705919181372851791-1373140707A doua ?ans? pentru ab­sol­ven?ii de anul acesta de liceu care au c?zut în prima sesiune de bacalaureat, thumb ori pentru cei c?rora nu le-a ie?it media peste 6, începe ast?zi, în cea de-a doua sesiune de exa­men. Ast?zi ?i mâine, tinerii au de sus?inut evaluarea compe­ten?elor lingvistice de comunicare oral? în limba român?, iar cei de alte na?ionalit??i competen?ele lingvistice de comunicare oral? în limba matern?. 

În perioada 17-19 au loc competen?ele lingvistice într-o limb? de circula?ie inter­na?ional?, apoi în perioada 18-19 evaluarea competen?elor digitale. Pe 22 august are loc proba scris? la limba ?i literatura român?, pe 23 august, proba obligatorie a profilului iar pe 24 august proba la alegere a profilului.

Primele rezultate se vor afi?a pe 29 august, pân? în ora 16, dup? care, pân? în ora 20, se vor putea depune contesta?iile. În perioada 30-31 august acestea vor fi rezolvate, iar pe 1 septembrie se vor afi?a rezultatele finale. Pentru probele scrise, în Ia?i au fost organizate patru centre de examen: Liceul Tehnologic „P. Poni“ Ia?i, Liceul Teoretic „I. Neculce“ Târgu Frumos, Liceul Teoretic „D. Cantemir“ Ia?i ?i Colegiul Tehnic de Transporturi ?i Con­struc?ii Ia?i. Tezele absol­ven?ilor vor fi evaluate în alte jude?e, iar la Ia?i vor fi corectate lucr?rile absolven?ilor din alte zone ale ??rii. În aceast? sesiune s-au înscris la examenul de bacalaureat un num?r de 1.262 de candida?i, din care 850 din promo?ia curent? ?i 412 din promo?ii anterioare.

Sursa

Comentarii

comentarii