Astăzi începe Summit-ul UE al Europei de Sud-Est, organizat la București

1200x480_bucharest_0_14012700Personalit??i ?i reprezentan?i de top din politic? ?i domeniul economic se vor reuni, pilule timp de dou? zile, la Bucure?ti, la Summit-ul UE al Europei de Sud-Est intitulat “Pe drumul spre stabilitate ?i cre?tere”, organizat de The Economist.

Summit-ul debuteaz? luni, cu sec?iunea politic?, iar deschiderea oficial? va fi f?cut? de c?tre pre?edintele Interna?ionalei Socialiste ?i fost prim-ministru al Greciei, George Papandreou, ?i de c?tre fostul prim-ministru italian, Enrico Letta.

Perspectivele politice, economice ?i de afaceri pentru aceast? regiune vor fi discutate de c?tre Milorad Dodik, pre?edintele Republicii Srpska, de c?tre prim-ministrul Albaniei, Niko Peleshi, ?i de viceministrul Afacerilor Externe ?i Integr?rii Europene al Republicii Moldova Iulian Groza.

Dineul oficial îl va avea ca ?i invitat de onoare pe prim-ministrul României, Victor Ponta.

Cea de-a doua zi a summit-ului va fi dedicat? domeniului economic ?i va debuta cu o discu?ie despre punctele slabe, avantajele ?i perspectivele pentru întreaga regiune, la care vor participa ministrul Finan?elor, Ioana-Maria Petrescu, ?i viceministrul Economiei din Croa?ia, Alen Leveric.

C?t?lin Cre?u, subregional manager Visa Europe pentru România, Croa?ia ?i Slovenia, va vorbi despre strategia na?ional? privind încurajarea ?i promovarea pl??ilor cu cardul în sectorul public, în timp ce o perspectiv? în domeniul financiar a regiunii va fi dat? de c?tre Wolfgang Fengler, analist al B?ncii Mondiale, ?i Themistoklis Fiotakis, senior economist la Goldman Sachs ?i director executiv în cadrul Global Macro & Markets Group Londra.

Perspectivele bancare pentru Europa de Sud-Est vor fi prezentate de c?tre Bojan Markovic, economist regional pentru Europa de Sud-Est la BERD (Banca European? pentru Reconstruc?ie ?i Dezvoltare) ?i de c?tre Traian Halalai, pre?edintele EximBank România.

Importan?a de atragere a investi?iilor va fi discutat? de c?tre pre?edintele Consiliului Investitorilor Str?ini din România, Mihai Bogza, pre?edintele executiv al Camerei de Comer? Britanico-Român?, Raymond Breden, pre?edintele Camerei de Comer? ?i Industrie Germano-Român?, Radu Merica, pre?edintele Camerei de Comer? Americane în România, Valeriu Nistor, ?i directorul executiv al Bursei de Valori Bucure?ti, Ludwik Sobolewski.

Despre oportunit??ile de dezvoltare a c?ilor ferate în Europa de Sud-Est vor vorbi ministrul Transporturilor, Ioan Rus, precum ?i Stefanos Agiassoglou, director general la Compania Elen? de Mentenan?? a C?ilor Ferate, ?i Alexandru Macarie, director general la CFR SA.

Noi oportunit??i de pia?? în Europa de Sud-Est în domeniul IT ?i de telecomunica?ii vor fi discutate de c?tre vice-pre?edintele de dezvoltare a afacerilor Microsoft Europa Central? ?i de Est, Nikolay Pryanishnikov, ?i de c?tre Nikolai Beckers, CEO Telekom România Operations.

Harta energetic? a Europei ?i perspectivele pentru regiunea Europei de Sud-Est vor fi discutate într-o sesiune separat?, în care ministrul delegat pentru Energie, R?zvan Nicolescu, va dialoga cu Azamat Zhangulov, vice-pre?edinte KMG International, Gabriel Selinschi, responsabil pentru Explorare ?i Produc?ie la OMV Petrom, Kostas Karayannakos, ?eful Diviziei Proiecte Interna?ionale ?i Furnizare Gaze la Compania Na?ional? de Gaze din Grecia (DEPA), ?i Caius Rapanu, consilier al directorului general al Transgaz.

Totodat?, Carmen Georgeta Neagu, pre?edintele Consiliului de Supraveghere al Transelectrica, va vorbi cu privire la extinderea re?elei în estul Europei, iar Lutz Landwehr, director comercial ?i financiar TAP (Trans Adriatic Pipeline), ?i Konstantinos Xifaras, CEO Hellenic Gas Transmission System Operator, vor discuta despre siguran?a furniz?rii de gaze în UE.

Sursa

Comentarii

comentarii