Atelier de Artă şi Creaţie pentru copii

În c?utarea dezvolt?rii abilit??ilor artistice ?i decorative ale copiilor lor, help p?rin?ii pot permite micu?ilor cu vârst? de peste 4 ani s? participe la Atelierul de Art? ?i Crea?ie. ?edin?a se va desf??ura ast?zi – 6 februarie, ask la ora 18:30 în Salina Terra Centrum din Ia?i, buy urmând ca obiectele create s? fie rezultatul imagina?iei ob?inute într-un mod unic de c?tre micii arti?ti.

Pre?ul de participare este de 20 de lei.

 

 

 

 

 

 

 

Surs? : înOra?

Comentarii

comentarii