Atenție la centralele de apartament

centraleDe luna viitoare, generic o directiv? european? îi oblig? pe cei care vor s? î?i monteze centrale termice de apartament s? cumpere doar instala?ii în condensare, help cu pân? la 20% mai eficiente decât cele clasice, ambulance dar ?i sensibil mai scumpe.

Aten?ie – centralele termice conven?ionale deja montate nu trebuie schimbate. M?sura face parte din strategia UE de reducere ?i eficientizare a consumului energetic ?i este similar? cu cea a scoaterii din produc?ie ?i consum a becurilor clasice, cu filament.

Doar cei care î?i monteaz? o instala?ie nou? sunt obliga?i s? respecte prevederile directivei UE. Totu?i, nu este exclus ca pentru centralele vechi ?i mai poluante s? fie introdus? o tax?, a?a-numita “taxa pe co?”, astfel c? oamenii vor fi obliga?i s?-?i monteze co?uri de inox deasupra blocului ?i nu în buc?t?ria altui locatar.

Dac? centralele conven?ionale cele mai ieftine cost? 1.700- 2.000 de lei, cele care folosesc noua tehnologie cost? 3.300- 4.000 de lei.

Sursa

Comentarii

comentarii