Atenţie! Numărul persoanelor afectate de gripă se înmulţesc

gripe-ah1n1În ultimele zile, generic num?rul ie?enilor care au fost infecta?i a crescut îngrijor?tor. Potrivit Centrului Na?ional de Supraveghere ?i Control a Bolilor Transmisibile (CNSCBT), sales în ultima s?pt?mân? s-a dublat num?rul persoanelor infectate cu virusul AH1N1.

Conform CNSCBT, laboratoarele Institutului „Matei Bal?“ ?i ale Institutului „Cantacuzino“ au confimat c? ?ase ie?eni, pentru care infec?ioni?tii ?i medicii de familie au trimis analize la Bucure?ti, au contactat virusul gripal care în Ucraina a provocat decesul a aproape 200 de oameni. Ceilal?i trei pacien?i au fost diagnostica?i cu câte un alt tip de grip?: AH3 ?i B.

Potrivit aceleia?i surse, în jude?ul Ia?i nu s-au înregistrat decese în rândul pacien?ilor diagnostica?i cu grip?. La nivelul ??rii s-au raportat, pân? în prezent, 19 decese la pacien?i diagnostica?i cu grip?. „Decesul intervine atunci când starea de s?n?tate se degradeaz? din cauza complica?iilor care apar din cauza sistemului imunitar sl?bit“, a ar?tat dr. D?nu? Teodor, purt?tor de cuvânt al Spitalului de Boli Infec?ioase „Sfânta Parascheva“ din Ia?i.

Urgenti?tii au ar?tat c? ?i ei, în ultimele zile, au îngrijit mai mul?i pacien?i cu viroze sau infec?ii respiratorii. „A crescut num?rul pacien?ilor tineri care ajung în UPU cu viroze, avem cam cinci cazuri pe zi“, a precizat profesorul Diana Cimpoe?u, medic ?ef UPU-SMURD.

În acest context, Spitalul de Boli Infec?ioase „Sfânta Parascheva“ din Ia?i ?i-a ref?cut stocul deTamiflu, medicament administrat pacien?ilor care prezint? simptome de grip?. Unitatea medical? a primit s?pt?mâna asta un stoc de 50 de comprimate care vor expira în var?.

Spitalele din zona Moldovei î?i refac stocurile de medicamente, dup? ce Ucraina a declarat stare de urgen?? din cauza unui focar de grip? AH1N1. Pân? în prezent, Ministerul S?n?t??ii din Ucraina a confirmat aproape 200 de decese la pacien?i diagnostica?i cu grip? porcin?, zonele cele mai afectate fiind Kiev, Odessa ?i Lvov.

Sursa

Comentarii

comentarii