Atenţie părinţi! Vă puteţi înscrie copilul la clasa a V-a, la Colegiul Naţional

elevi3Încep înscrierile pentru anul ?colar 2016-2017, prescription la Colegiul Na?ional , sovaldi sale ,Mihail Sadoveanu”. Anul acesta, treat vor fi disponibile 60 de locuri, mai exact, 2 clase de elevi. Astfel, o clas? de Intensiv Limba Englez?, ?i o clas? de Intensiv Informatic?/matematic?, ai c?ror profesori dirigin?i vor fi Dimitriu Sîrghie Vasilica ?i Eniu Lucia Victoria.

“Pentru repartizarea la clasa de Intensiv Englez? se va sus?ine testare dup? finalizarea înscrierilor. În perioada 9-15 iuni se va sus?ine testarea la limba Român? ?i matematic?, dac? num?rul de înscrieri va dep??i num?rul locurilor aprobate. De asemenea, elevii care au premii la concursul Speran?e Olimpice, ?i care vor ob?ine premii la concursul Poezia Matematic?, din data de 19 aprilie, vor fi admi?i pe baza acestor rezultate”, anun?? directorul Colegiului, profesor doctor Carmen Dimitriu.

Înscrierea se face la solicitarea p?rin?ilor, începând cu data de 15 martie 2016, pe baza urm?toarelor acte:

CERERE DIN PARTEA UNUIA DIN P?RIN?I   ÎN CARE SE VA SPECIFICA DOMICILIUL EXACT ( DUPA CARTEA DE IDENTITATE), ?COALA DE PROVENIEN??, LIMBA MODERN? STUDIATA (MODEL ANEXAT- SE RIDIC? DE LA SECRETARIAT);

COPIE XEROX DE PE CERTIFICATUL DE NA?TERE AL COPILULUI;

COPIE XEROX DE PE C?R?ILE  DE IDENTITATE ALE P?RIN?ILOR;

ADEVERIN?A MEDICALA ?I AVIZ  EPIDEMIOLOGIC/ MEDIC DE FAMILIE.

UN DOSAR CU ?IN?

Sursa

Comentarii

comentarii