Atenţie! Urmează zile geroase în toată ţara

gerAdministra?ia Na?ional? de Meteorologie a anu?at c? urm?toarele zile vor fi geroase, see temperaturile vor sc?dea pân? la -20 de grade.

Ministerul S?n?t??ii recomand? persoanelor vârstnice, buy cialis în special cele cu afec?iuni cardiace ?i respiratorii, online s? evite deplas?rile în aer liber ?i expunerea la frig, caci poate aparea hipotermia. Copiii sunt deosebit de vulnerabili: nu trebuie „uita?i” în ma?inile parcate, trebuie evitat transportul lor pe distan?e lungi în ma?ini în care nu func?ioneaz? înc?lzirea. În cazul tuturor, tineri ori b?trâni, trebuie evitat? expunerea prelungit? la frig a mâinilor ?i picioarelor, pentru a le feri de deger?turi.

Este nevoie sa consumati, pentru a trece cu bine peste aceast? perioad?, alimente bogate în proteine, fructe ?i legume, trebuie îns? evitate bauturile alcoolice!

Nu folosi?i, pentru înc?lzit, în locuin?e, instala?iile improvizate, care pot duce la intoxica?ii cu monoxid de carbon.

Hipotermia: cum se acorda primul ajutor

Hipotermia apare când corpul uman se r?ceste ?i pierde c?ldura într-o mai mare m?sur? fa?? de capacitatea lui de a o sintetiza. Temperatura normal? a corpului uman este între 36,4 grade Celsius ?i 37 grade Celsius.

Hipotermia poate ap?rea ?i în spa?iile de locuit, în special în cazul copiilor, adul?ilor bolnavi sau vârstnici care nu sunt îmbr?ca?i corespunz?tor.

Hipotermia este o urgen?? medical? si poate duce rapid la pierderea cuno?tien?ei ?i deces, dac? pierderea de c?ldura continu?. Este foarte important cunoa?terea simptomelor hipotermiei pentru a putea aplica imediat tratamentul. Cand frisoanele devin violente sau dac? persoana în cauz? nu mai este capabila s? r?spund? la întreb?ri, este probabil vorba despre hipotermie ?i trebuie început? înc?lzirea cât mai rapid posibil, folosind paturi calde, înc?lzitoare ?i sticle cu ap? fierbinte.

Hipotermia moderat? sau sever? este tratat?, de preferat, in spital. Se administreaz?, intravenos, fluide calde, oxigen cald ?i alte tratamente pentru a ridica temperatura corporal?.

Sursa

Comentarii

comentarii