Au început înscrierile la grădiniță

inscriereAst?zi au început înscrierile în înv???mântul pre?colar pentru copiii care merg pentru prima dat? la gr?dini??. P?rin?ii sau tutorii legali ai copiilor de vârst? pre?colar? pot depune cereri la unitatea de înv???mânt dorit? pân? pe data de 21 iunie.

Etapa de reînscriere a copiilor care au frecventat unit??ile de  înv???mânt pre?colar în anul în curs s-au terminat, patient iar gr?dini?ele au afi?at listele cu locurile disponibile pentru anul de înv???mânt viitor. În perioada 3-21 iunie, se vor înregistra toate cererile de înscriere din aceast? etap?, chiar dac? num?rul acestora dep??e?te num?rul locurilor libere.

Când num?rul cererilor de înscriere dep??e?te num?rul locurilor, gr?dini?ele aplic? o serie de criterii de departajare: apropierea de domiciliul copilului, existen?a unui frate al copilului înmatriculat/? în unitatea de înv???mânt respectiv?, existen?a unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului sau copil cu între?in?tor unic de familie.

În data de 25 iunie vor fi afi?ate listele nominale ale copiilor reînscri?i ?i înscri?i la gr?dini?? ?i num?rul locurilor libere care au mai r?mas în urma repartiz?rilor. P?rin?ii ale c?ror cereri au fost respinse vor primi o scrisoare oficial? prin care li se vor explica criteriile care au fost luate în considerare.

Sursa

Comentarii

comentarii