Au început lucrările pentru amenajarea noii Biblioteci Municipale

amenajare sediu bibliotecaMuncitorii lucreaz? la amenajarea noului sediul al Bibliotecii Municipale, medicine care este localizat în blocul G2, help vizavi de Prim?ria Pa?cani Pa?cani, pe o suprafa?? de 478 de metri p?tra?i. 

Pân? la acest moment s-a intervenit pentru demolarea pere?ilor vechi, ?i se dore?te ca lucrarea s? decurg? rapid, mai ales dat? fiind situa?ia în care se afl? actualul sediul al institu?iei. Vorbim de o cl?dire destul de afectat?, dup? cum declar? purt?torul de cuvânt al Prim?riei Pa?cani.

“Pentru lucr?rile de la Biblioteca Municipal?, Prim?ria Municipiului Pa?cani a semnat contract cu SC Apollonia Construct SRL – SC AdyVas SRL din Roman, cu subcontracta?ii I.F.M.A Bucure?ti SA Mogo?oaia ?i SC Axtel Network, SAT HORIA, din Roman. Valoarea contractului este de 539649 lei, f?r? tva, iar teremnul de execu?ie este de 12 luni. Am avut ?i o garan?ie de bun? execu?ie ce s-a semnat pentru ?apte zile. Oamenii au început treaba de câteva zile ?i sper?m ca pân? la sfâr?itul anului s? fie finalizat noul sediu al bibliotecii, întrucât vechiul sediu este destul de afectat”, a declarat Cristian Menegon, purt?torul de cuvânt al Prim?riei Pa?cani.

Reamintim faptul c? la licita?ia pentru amenajarea nouluis sediul al bibliotecii au participat nou? firme. Cea câ?tig?toare este asocierea Apollonia Construct SRL – SC AdyVas SRL din Roman, cu subcontracta?ii I.F.M.A Bucure?ti SA Mogo?oaia ?i SC Axtel Network, SAT HORIA – Jude?ul Neam?.

Sursa

Comentarii

comentarii