Au început pregătirile de renovare pentru sezonul Estival

 

strand 2016Dup? o lung? a?teptare, buy p??c?nenii primesc o vestea bun? în ceea ce privesc fântânile arteziene din ora?. Într-un final, se lucreaz? la acestea care au ajuns s? arate dezastruos. Preg?tirile se fac abia acum, în campania electoral?, c? doar trebuie s? dea bine votantului.

Fântânile situate pe Esplanada din zona de vale a ora?ului sunt cur??ate de vopsea, în timp ce în deal se schimb? câteva duze. Fântâna din fa?a Casei de Cultur? mai are de a?teptat. Este complet distrus? ?i culmea, înc? mai are în mijloc tulpina de la bradul de Cr?ciun. Nu e de mirare c? nu se încumet? niciun muncitor s? se apuce s-o repare, de parc? nu ar exista.

Nu la fel putem spune despre fântânile arteziene din ora?ul Târgu Frumos, care func?ioneaz? de câteva s?pt?mâni, ?i sunt atrac?ii pentru târgove?i.

To?i candida?ii promit c? vor restaura monumentul din jurul Palatului Cantacuzino, dar pân? atunci vegeta?ia a crescut aproape cât jum?tatea în?l?imii zidurilor din pricina ploilor. Ce s? mai zicem de c?r?rile din Parcul Municipal care sunt acoperite de buruiene, dar probabil c? cei din administra?ia local? nu se plimb? prin zon?, motiv pentru care înc? nu au observat situa?ia.

De departe, cel mai a?teptat obiectiv al sezonului este ?trandul din ora?. Sunt multe elemente de ref?cut, trebuie revopsite jgheaburile, iar bazinul preg?tit pentru b?l?ceal?, curat ?i cu ap? tratat?. ?i aici a început s? se lucreze, tot de ast?zi.

Sunt doar câteva din obiectivele de interes din ora?, care merit? toat? aten?ia administra?iei locale, fiind a?teptate de cet??eni. Dac? s-ar acorda mai mult interes, unele p?r?i ale ora?ului nu ar mai ar?ta desprinse dintr-o ruin?. Noroc c? se apropie alegerile, doar atunci se acord? ceva aten?ie si se fac promisiuni.

Sursa

 

Comentarii

comentarii