Au început serbările de final de an școlar

DSC06106-560x390Se închdeie înc? un an ?colar iar unul dintre cele mai a?teptate momente sunt s?rb?rile. Dac? pentru majoritatea p?rin?ilor anul a început cu lacrimi ?i emo?ii tot a?a s-a ?i încheiat, ask când ?i-au v?zut copii la serbarea de final de an. Cu pu?in? stâng?cie, prichindeii au reu?it s? duc? programul artistic pân? la cap?t. Iar pentru efortul lor au fost r?spl?ti?i cu dulciuri.

Îmbr?ca?i în personaje din pove?ti ?i desene animate, copii de gr?dini?? ?i chiar cei de primar? s-au preg?tit în utlimele s?pt?mâni pentru serbare, momentul când vor prezena p?rin?ilor ?i bunicilor cântecelele, poeziile ?i scenetele de teatru.

De exemplu, la Gr?dini?a cu Program Prelungit nr 2 din Pa?cani, la grupa mijlocie, prichindeii s-au costumat în buc?tari ?i gospodine ?i timp de jum?tate de or? au intrat în pielea personajelor preg?tite de ceva vreme.

De pe margine, p?rin?ii au apludat fiecare moment. La final, prichindeii au primit dulciuri.

Anul ?colar 2015-2016 are 36 de s?pt?mâni de cursuri, însumând 175 de zile lucr?toare. Vacan?a de var? începe de sâmb?t?, 25 iunie 2016 iar noul an ?colar începe de luni, 12 septembrie 2016

Sursa

Comentarii

comentarii