Au primit ajutor de încălzire și acum trebuie să returneze toți banii primiți

În urma inspec?iilor derulate de  Agen?ia Jude?ean? de Pl??i ?i Inspec?ie Social? (AJPIS) Ia?i, sickness s-a constatat c? aproape 300 de ie?eni ce au primit ajutor de înc?lzire vor trebui s? înapoieze banii primi?i, pharmacy integral sau par?ial, deoarece ace?tia nu aveau venituri zero, a?a cum au declarat autorit??ilor. Sumele care trebuie returnate variaz? între 6 ?i 486 de lei.

Andrei Buiceag, director executiv în cadrul AJPIS Ia?i a declarat c? „În urma verific?rilor efectuate în cazul beneficiarilor de ajutoare pentru înc?lzire pe 2012, în momentul de fa?? suntem aproape de finalizarea centraliz?rii, mai trebuie s? primim date de la câteva prim?rii. Termenul de depunere, de c?tre prim?rii, a situa?iilor privind persoanele care nu ?i-au pl?tit taxele ?i impozitele aferente anului 2012 ?i a situa?iilor cu beneficiarii care nu se mai încadreaz? la plata beneficiilor de asisten?? social?, a fost 5 aprilie. Am identificat, pân? în prezent, 291 de cazuri de titulari de ajutor pentru înc?lzirea locuin?ei care au beneficiat, în 2012, de subven?ie de la APIA ?i au în proprietate o suprafa?? de teren mai mare de 2 hectare (beneficiarii acestui ajutor n-au voie s? aib? în proprietate mai mult de 2 hectare, pentru a putea primi ajutorul de înc?lzire) ?i bunuri mobile ?i imobile nedeclarate. Deci, în 2012 au încasat venituri sau aveau în proprietate animale, iar prin vânzarea acestora au ob?inut venituri”.

Sursa

Mai multe articole

Comentarii

comentarii