Au scăpat. Primarii care au schimbat taberele nu-și mai pierd mandatul!

primarAle?ii locali care au dezertat anul trecut din partidele din partea c?rora au candidat pot r?sufla u?ura?i. Decizia Cur?ii Constitu?ionale cu privire la Ordonan?a de Urgen?? 55/2014 a fost publicat? în Monitorul Oficial. Prefectul Dan Cârlan a apreciat c?, there de?i ordonan?a a fost declarat? ca neconstitu?ional?, acest lucru nu va avea efect asupra celor care ?i-au p?r?sit partidul.

Conform statutului ale?ilor locali, mandatul înceteaz? de drept dac? primarul sau consilierul demisioneaz? din partidul din partea c?ruia a candidat. Conform deciziei Cur?ii Constitu?ionale, demisia din partid a consilierilor locali sau jude?eni trebuie s? atrag? pierderea mandatului, întrucât ace?tia au fost ale?i pe list?, votul dat de aleg?tori fiind unul politic.

Curtea a apreciat c? aleg?torii voteaz? partidul, nu candidatul la func?ia de consilier. Prin urmare, configura?ia consiliului local sau jude?ean rezultat? din alegeri trebuie s? se men?in? pân? la urm?torul scrutin local, nefiind de acceptat o schimbare a raportului de for?e prin demisii din partid. Situa?ia se prezint? diferit în cazul primarilor ?i pre?edin?ilor de consilii jude?ene, care sunt ale?i uninominal. Este de presupus în acest caz c? aleg?torul a preferat omul, ?i nu neap?rat partidul din partea c?ruia acesta a candidat.

Practic, aceasta ar însemna c? cei 25 de primari care au demisionat din partidele din partea c?rora au candidat nu ar avea nimic de suferit, situa?ia fiind îns? diferit? pentru cei aproape 300 de consilieri demisionari. „Efectul concret al deciziei Cur?ii este c? ordonan?a este neconstitu?ional?, dar decizia nu se poate aplica retroactiv. 100% primarii ?i consilierii vor sta lini?ti?i. Parlamentul va trebui s? dea o lege de respingere a ordonan?ei, cu eventuale preciz?ri legale suplimentare. Pe viitor, r?mâne blocat orice demers în sensul libert??ii de migrare a consilierilor locali sau jude?eni. Primarii pot p?r?si partidul, consilierii nu. Ordonan?a a fost neconstitu?ional?, dar nimeni nu va avea de suferit“, a declarat Cârlan.

Sursa

 

Comentarii

comentarii