Autoritățile locale din Pașcani nu au reușit să refacă locurile de joacă

loc-joacaDe?i suntem deja la jum?tatea verii, seek locurile de joac? pentru copiii p??c?neni nu au fost înc? reamenajate de autorit??ile locale. Vestea nu este surprinz?toare, întrucât problema a mai ap?rut ?i anterior, dar promisiunile de la începutul acestei veri au aprins speran?e în rândul celor mici, a p?rin?ilor ?i bunicilor acestora.

Viceprimarul Vasile Axinte sus?inea pe 3 iunie 2014, c? administra?ia local? negocia cu o firm? s? reamenajeze 3 locuri de joac?. Astfel, locul de pe strada Mihail Kog?lniceanu, din spatele blocului C5, urma s? redevin? un loc de joac? pentru copii, dar ?i unul de relaxare pentru cei în vârst?. Spa?iul urma s? fie amenajat ?i cu b?ncu?e, îns? în momentul de fa?? nu exist? niciun progres. Al doilea loc de joac? pe care administra?ia local? îl avea în vedere este cel de pe strada Izvoarelor, de la intrarea pe Esplanad?. Situa?ia este, de asemenea, neschimbat?, de?i parcul trebuia prev?zut atât cu balansoare ?i tobogane pentru cei mici, cât ?i cu aparate de fitness pentru adul?i. Din p?cate, al treilea loc de joac?, din spatele blocului Moldova din zona deal, se afl? în acela?i stadiu, în ciuda promisiunilor administra?iei locale. 

Întrebat fiind telefonic despre aceast? situa?ie, viceprimarul Vasile Axinte a declarat c? exist? un program f?cut pentru aceste parcuri ?i c? înc? se mai discut? pre?urile, îns? c? în cursul anului 2014 aceste lucr?ri vor fi realizate.

Sursa

Comentarii

comentarii