AVID sI APPLE: Noile softuri de editare video se bat in preturi

Ultima versiune a soft-ului de editare Final Cut Pro X, viagra al celor de la Apple, medical este realizat? pe 64 de bi?i ?i cost? doar 299 USD. Pre?edintele AVID comenteaz? prezentarea demonstrativ?, viagra încercând s? par? calm.

NAB (National Association of Broadcasters) Show este un eveniment anual cu caracter de „târg” profesional al domeniului audiovizual. Se desf??oar? la Las Vegas ?i are ca punct de interes rivalitatea manifest? dintre marii produc?tori ?i distribuitori de programe de editare.

Hollywood Reporter ne aminte?te c? Avid ?i Apple sunt cei doi lideri mondiali în domeniul montajului nonlinear. Nonlinear se refer? la faptul c? programele de acest tip permit accesul la oricare fotogram? filmat? f?r? a fi nevoie s? se treac? prin materialul adiacent, ceea ce nu este posibil în sistemele clasice de montaj video. Firma Apple sus?ine c? de?ine cel mai mare num?r de utilizatori de software nonlinear, adic? peste 2 milioane de pasiona?i ?i profesioni?ti. Avid Media Composer este, îns?, instrumentul preferat al asocia?iei American Cinema Editors ?i, în general, al celor mai mul?i monteuri profesioni?ti de cinema ?i televiziune.

Ultima versiune de Final Cut Pro a celor de la Apple a fost prezentat? foarte recent ?i primit? cu aplauze entuziaste. În replic? la succesul înregistrat de rivali, pre?edintele Avid Gary Greenfield a declarat pentru H.R. c? „Avid r?mâne pentru clien?ii s?i ceea ce a fost dintotdeauna, acea companie care se treze?te diminea?a cu gândul la procesul tehnologic profesional, la cei care î?i câ?tig? pâinea zilnic? din ceea ce fac” (montajul de imagine ?i sunet, în spe??).

Oarecum arogant, cei dela Apple au afirmat, în cursul prezent?rii Final Cut pro X, c? Avid ?i Adobe se zbat s? ocupe locul al doilea în domeniu. În timp ce versiunea Final Cut cost? 299 USD, cea care include doar programele Avid Media Composer este oferit? la 2495 USD, cu reducere la 295 USD pentru studen?i. Avid Studio, un program sofisticat de montaj destinat consumatorului de lux se vinde cu 169 USD.

Dincolo de în?ep?turile celor doi mari produc?tori rivali, Avid se prezint? cu Media Composer 5.5 dar ?i cu un preview al facilit??ilor 3D care vor fi incluse în urm?toarea itera?ie a programului. Se vorbe?te ?i de Interplay Central, un sistem de editare destinat în primul rând celor care emit semnal ?i institu?iilor conexe, sistem care va permite editarea propriu-zis? prin internet, cu ajutorul aplica?iilor dezvoltate pentru mobil. Uau! Adic? ne vom monta filmele cu p?ruieli între eleve direct pe sistemul Avid al televiziunii din R?sc?eni?

Sursa

Comentarii

comentarii