Baie de mulțime pentru Băsescu la Chișinău

traian-basescu1Pre?edintele Traian B?sescu se afl? ast?zi la Chi?in?u, click printre aproximativ 300 de manifestan?i unioni?ti aduna?i în centrul ora?ului.  Mul?i dintre manifestan?i au dorit s? îl îmbr??i?eze, pilule  îns? Traian B?sescu a fost scos din mul?ime de agen?ii de paz?, punând siguran?a acestuia înaintea dorin?ei unioniste.

Manifestan?ii au scandat în tot timpul vizitei „Unirea e puterea” ?i s-au adunat lâng? monumentul „?tefan cel Mare ?i Sfânt” din centrul ora?ului, unde a avut loc ceremonia oficial? a depunerii de coroane de flori. Momentul a durat câteva minute, timp în care pre?edintele B?sescu a f?cut câteva fotografii, a s?rutat un copil ?i a fost la rându-i îmbr??i?at de unii manifestan?i, în jur scandându-se „B?sescu, B?sescu” ?i “„Basarabia p?mânt românesc”.

Presa din Republica Moldova relatase c? la monumentul „?tefan cel Mare ?i Sfânt” era anun?at un manifest anti-B?sescu, organizat? de Partidul Comunist al lui Vladimir Voronin. Zvonurile ajunse la ora actual? în presa româneasc? nu men?ioneaz? nimic despre acest subiect.

Sursa

Comentarii

comentarii