Bal Mascat la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza"

    Cea de-a X-a edi?ie a Balului Mascat Francofon, case organizat de Asocia?ia Studen?ilor Francofoni din Ia?i va  avea loc în data de 28 martie 2013, cialis   în Sala Pa?ilor Pierdu?i a Universit??ii „Alexandru Ioan Cuza”, începând  cu ora 20:00.

Balul Mascat este un eveniment singular la nivelul Ia?ului, prin care se dore?te promovarea valorilor francofoniei într-un cadru plin de istorie ?i de manifest?ri artistice.S-a propus organizarea acestui bal la finele lunii interna?ionale a francofoniei, în fiecare an, pentru a contribui la consolidarea rela?iilor între studen?ii ie?eni ?i studen?ii str?ini din spa?iul francofon, sus?inând, astfel, dialogul intercultural.

Tema Balului Mascat este  „Personaje din spa?iul francofon”, iar cele mai inspirate costume, deghiz?ri ?i interpret?ri vor fi premiate în cadrul concursurilor organizate pe parcursul serii: Cele mai bune costume masculine ?i  Cele mai bune costume feminine. Spectacolul cu scenete, întruchipând personaje din spa?iul francofon, sus?inut de trupa de Teatru a Asocia?iei Studen?ilor Francofoni ?i „Parada Personajelor” sunt activit??i premerg?toare balului, care vor servi drept surs? de inspira?ie tuturor participan?ilor.

O masc? deosebit?, un plus de mister
ASFI pune la dispozi?ie  felurite m??ti, potrivite fiec?rui costum ?i personaj, la standul special amenajat din cadrul evenimentului. M??tile pot fi achizi?ionate înaintea ?i în timpul desf??ur?rii Balului. Pentru detalii privind pre?ul, design-ul ?i pentru alte sugestii, pagina de Facebook a Asocia?iei Studen?ilor Francofoni ?i site-ul www.asfi.ro stau la îndemâna participan?ilor.

Pe covorul ro?u, din Sala Pa?ilor Pierdu?i
Concursurile, premiile inedite, replicile de neuitat din filme celebre vor fi completate de muzic?, dans ?i de surprizele preg?tite împreun? cu invita?ii speciali. Intrarea este liber?, singurele condi?ii de participare fiind respectarea temei (prin costuma?ie ?i/sau alegerea m??tii potrivite) ?i buna dispozi?ie.

 

Sursa

Comentarii

comentarii