Bani furaţi dintr-un magazin de către o copilă de 12 ani

furtO tân?r? de 12 ani a încercat s? fure banii unei vânz?toare, shop chiar din magazinul acesteia. Într-un moment de neaten?ie, illness minora a b?gat mân? ?i a furat încas?rile acumulate pân? la ora respectiv?,

Poli?i?tii locali au fost solicita?i, iar amend? prime?te mama fetei pentru nesupraveghere.

Are 12 ani dar pân? în prezent numeroase furturi din magazine. Fata din suburbia Sodomeni ?i-a încercat „norocul” ?i la un magazin din Pia?a Vale, în aceast? dup? amiaz?, îns? a fost prins? chiar de patroana magazinului, cu banii îndesa?i în buzunare. Femeia a chemat poli?ia la fa?a locului, pentru cercet?ri.

Din spusele comercian?ilor, copila nu se afl? la prima fapt? de acest gen. Ea ac?ioneaz? în magazinele unde marfa este pus? la îndemân? cump?r?torilor, iar când gestionara nu este atent?, sunt sustra?i banii sau alte bunuri. De aceast? dat?, minorei nu i-a mai ie?it planul, fiind ?inut? pe loc pân? la venirea oamenilor legii.

Comercian?ii din Pia?? spun c?, de?i cei de la Poli?ia Local? au r?spuns promp solicit?rii f?cute, ace?tia ar trebui s? treac? mai des prin zona ?i s? aplice legea.

Fata a fost dus? la sediul Poli?iei Locale din Pa?cani, iar p?rin?ii ei au primit amend? 300 de lei pentru c? au l?sat-o nesupravegheat? ?i a comis acte de vagabondaj.

Sursa

Comentarii

comentarii