Bărbat accidentat – Oare a fost confundat cu un sac de gunoi?

Remus Gheorghe, sickness un b?rbat în vârst? de 29 de ani, healing a fost acro?at de o ma?in?, thumb mar?i, 5 februarie, în timp ce mergea pe strada  Drago? Vod?, împingând un c?rucior cu gunoaie. Se presupune c? ?oferul care l-a accidentat pe b?rbat, a sunat la 112, dup? care a plecat de la fa?a locului, victima fiind dus? de ambulan?? la Spitalul Municipal de Urgen??, dup? ce ?i-a pierdut cuno?tin?a ?i a suferit o traum?.

Potrivit medicilor, accidentul rutier a fost provocat de o ma?in? a Serviciului de Salubritate Pa?cani, ni?te asisten?i declarând: ”Când a ajuns la spital, un b?rbat a spus asistentelor c? l-ar fi confundat cu un sac de gunoi ?i l-a atins cu oglinda ma?inii de la salubritate. Acum cine ?tie. Ori f?cea glume, ori era adev?rat”.

Pacientul internat la sec?ia de Chirurgie, în salonul c?ruia se afla un b?rbat de la Salubritate, a spus reporterilor care l-au vizitat c? nu ar fi fost accidentat de o ma?in? a Serviciului de Salubritate ?i c? nu-?i mai aduce aminte cum s-a întâmplat totul. Victima a declarat c? „Împingeam un c?rucior spre semafoare. În spatele meu a venit o ma?in? ?i am f?cut semn cu un laser, ca s? ma vad?. Apoi m-a lovit cu ceva în partea stâng?, peste mân? ?i cap. Am c?zut jos ?i m-am trezit la spital. Nu îmi aduc aminte ce ma?in? era. A venit un b?rbat la spital care m-a întrebat cum m? simt, dac? am nevoie de ceva. I-am zis de o sticl? de ap? plat?. Mi-a adus ?i a plecat. Nu mi-a zis cine este. Înc? m? simt r?u. Am o stare de somnolen??”. B?rbatul angajat la Salubritate, care se afla în salonul victimei accidentate a declarat c? “Ma?inile de salubritate nu circul? dup? ora 15.00. Deci nu avea cum s? fie de la noi”.

Autorit??ile nu au prezentat niciun interes referitor la acest caz, mai mult de atât, poli?i?tii au fost contacta?i telefonic, îns? nu au r?spuns solicit?rilor ?i nici nu au fost g?si?i la sediu.

Sursa

Comentarii

comentarii