Bărbat din Târgu Frumos pedepsit la 18 ani de închisoare pentru că și-a omorât soția

inchisoare1Pedeapsa pentru omor a unui b?rbat din Târgu Frumos a fost redus? de judec?torii Cur?ii de apel. Acesta ?i-a omorât nevasta în urma unei certe.

Petronel ?i Adriana Cârdei s-au c?s?torit în 2011. C?snicia lor nu era una lini?tit?, healing cei doi având certuri dese. So?ul era foarte gelos ?i agresiv, ailment iar Adriana nu prea î?i suporta socrii.

În data de 24 noiembrie 2012, medicine când Petronel a sunat-o pe Adriana s?-i propun? s? mearg? la socri. Ace?tia s-au certat, s-au împ?cat, dup? care iar s-au luat la ceart? pentru c? femeia a g?sit ou? în plasa so?ului. Cearta s-a sf?r?it cu un cu?it înfipt în gâtul Adrianei.

Petronel Cârdei a încercat s? se apere spunând c? femeia a fost cea care l-a urm?rit prin toat? casa, dup? care s-a împiedicat ?i a… c?zut direct în cu?it. Pentru a-?i sus?ine declara?ia, Petronel a cerut chiar ?i testul pentru minciuni, dar nu l-a crezut nimeni.

Pentru omor calificat, b?rbatul a fost condamnat de magistra?ii Tribunalului la 19 ani de pu?c?rie, îns? a atacat sentin?a. Acum, judec?torii instan?ei superioare i-au redus pedeapsa cu un an.

Sursa

Comentarii

comentarii