Bărbat paralizat, fără însoțitor și pensie

persoane-handicapSitua?ie disperat? pentru o familie din suburbia Sodomeni. Statul român consider? c? un paralizat se poate între?ine singur. O comisie de speciali?ti a decis s? îi anuleze ajutorul social unui tân?r ?i dreptul de a avea un înso?itor pl?tit, cure pe motiv c? poate munci, de?i nu se poate ?ine pe picioare.

Un tân?r de 30 de ani din Pascani, cu handicap de gradul I, a fost declarat apt de munc? de o comisia de evaluare, de?i acesta are nevoie de ajutor chiar ?i pentru a mânca. Asta în timp ce în România au fost depista?i sute de români pensiona?i pe caz de boal?, de?i nu au probleme de s?n?tate.

La începutul anului 2012, Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap a dat decizia c? tân?rul se încadreaz? în gradul de handicap grav ?i c? are nevoie de asistent personal, actul fiind permanent. În urm? cu câteva zile, aceea?i comisie a dat alt? decizie.

Constantin Petril? este imobilizat la pat de câ?iva ani, în urma unui nefericit eveniment ce a avut loc acum 16 ani. De?i la început p?rea c? nu e nimic grav, pe parcursul anilor boala s-a agravat, fiind paralizat de la ?old în jos ?i nu î?i poate avea singur de grij?.

Cu ajutorul Prim?riei Pa?cani, familia a f?cut contesta?ie, iar drept r?spuns, trebuie s? fac? un nou dosar, cu analize actualizate pentru o nou? evaluare. Cheltuielile de mii de lei vor fi suportate de familia Petril?.

Momentan, ajutorul pe care îl va primi tân?rul este de 33 de lei pe lun?, de?i are nevoie de mâncare, medicamente ?i îngrijire.

Sursa

Comentarii

comentarii