Bărbaţii pe care trebuie să îi ocoleşti!

Resurse umaneCu siguran?? l-ai întâlnit pân? acum pe unul dintre ei! Sunt acele categorii de b?rba?i de care, troche pur ?i simplu, no rx ar trebui s? stai departe!

Fie c? înc? simte „flutura?i” pentru fosta, fie c? are o rela?ie mult-prea-apropiat? cu mama sau c? ?ine prea mult la libertatea proprie, exist? anumi?i b?rba?i cu care, nu numai c? nu vei reu?i s? construie?ti o rela?ie adev?rat?, dar care î?i vor pune „pauz?” în a-?i g?si, cu adev?rat, jum?tatea!

B?rbatul îndr?gostit de fosta

Îl po?i observa de la 1000 de po?te dep?rtare. Totul pare s?-i reaminteasc? de fosta iubit? ?i totul îi va aminti, cel pu?in pân? va reu?i s? treac? peste aceast? „rela?ie fantagoric?”. Între timp, tu ar trebui s? fii cea care trece peste…el!

Fricosul de angajament!

Acest tip de b?rbat pune libertatea proprie înaintea a orice. Simte angajamentul ca fiind un cuvânt „interzis” ?i rela?iile ca fiind un timp realmente pierdut. Nu percepe ideea de a împ?r?i spa?iul, planurile, banii sau via?a lui cu cineva. Nu conteaz? dac? persoana de lâng? el îi aduce numeroase beneficii ?i împliniri, conteaz? doar ca libertatea lui s? nu fie îngr?dit? de nimeni ?i nimic.

B?rbatul perfec?ionist

Se îndr?goste?te…des, de câte ?i mai câte femei dar, inevitabil, g?se?te câte un defect pentru a fi dezam?git. Chiar dac? va g?si femeia „perfect?”, va fi mereu în c?utare de una mai bun?, mai slab?, mai înalt?, mai blond? sau mai inexistent?. Nu o sa fii niciodata destul de bun? pentru el ?i asta deoarece el nu va fi niciodat? destul de mul?umit. ?i în timp ce el î?i va pierde o eternitate c?utând perfec?iunea, tu vei pierde o eternitate a?teptând. DON’T!

Mult-prea-devotatul-t?tic

Exist? b?rba?i care se ascund, literarmente, în spatele copiilor s?i. Bineîn?eles, faptul c? le acord? copiilor s?i toat? aten?ia necesar? este o calitate. Dar când evit? orice îi propui tu sub scuza copiilor, ar fi bine s? te ascunzi ?i tu…undeva cât mai departe!

Inima lui îi apar?ine mamei sau tat?lui s?u

În mod normal, o rela?ie bun? cu p?rin?ii, în special cu mama, arat? c? este un b?rbat bine-crescut, într-un mediu s?n?tos ?i c? d? dovad? de respect ?i bun-sim? fa?? de femei. ÎM MOD NORMAL.

Dar când aceast? rela?ie cu mama, intervine în orice activitate sau decizie a voastr?, lucrurile nu mai sunt chiar normale. Dac? mama lui este cea care ia deciziile în rela?ia voastr? ?i dac? înainte s? v? face?i planuri pentru weekend o sun? s? vad? dac? este de acord, ar fi bine s? o iei în alt? direc?ie! La urma urmei, te-ai angajat într-o rela?ie cu el, nu cu el ?i mama lui.

Barbatul adolescent pentru totdeauna

Mai are pu?in ?i împline?te 60 de ani, dar el se comport? ?i arat? de 35. Î?i petrece fiecare sear? în cluburi cu prietenii s?i (de obicei mult-mai-tineri), demontând toate stereotipurile despre adul?i! De fapt, el chiar se simte de 20 de ani ?i are acelea?i interese ?i preocup?ri ca atare. Totu?i, „?armul” acesta î?i va afecta rela?ia mai devreme sau mai târziu.
Dac? la început ?i se va p?rea distractiv s? retr?ie?ti momentele adolescen?ei, când va veni vorba de lucruri serioase, nu-?i va pl?cea s? iei decizii cu un „b?ie?el imatur”.

Concluzia este c?, dac? ai dat peste oricare dintre aceste tipuri de b?rba?i, ar fi bine s? fugi! „Balta are destul pe?te” ?i exist?, înc?, mul?i b?rba?i în care vei g?si exact ceea ce cau?i, f?r? s? fii nevoit? s? îl împar?i cu „fantoma” fostei iubite, cu nem?rginitul s?u ego sau cu mama, pisica sau copiii.

?ine minte! Nici unul dintre aceste „tipuri” nu se aplic? doar la b?rba?i! ?i femeile pot fi „predispuse” la aceste categorii.

Comentarii

comentarii