”Băsescu se agită inutil, doar ca să îl bage lumea în seamă.”- Aceasta este concluzia lui Iliescu

“Pre?edintele se agit? inutil, stomach vrea s? îl ia lumea în seam?, store ori esen?ial este fondul problemei, ce rost are s? d?m din coate când noi avem îndeplinite toate condi?iile sugerate? L?s?m ca lucrurile s? se a?eze ?i partenerii no?tri europeni s? procedeze cu în?elepciune ?i pân? la urm? se va g?si solu?ia potrivit?”, a sus?inut Ion Iliescu.

El a men?ionat c? aderarea la spa?iul Schengen r?mâne un obiectiv fundamental al României, deoarece suntem membri ai UE. “Spa?iul Schengen vine s? limpezeasc? ?i din acest punct de vedere statutul deplin al nostru de membru al Uniunii Europene”, a mai explicat Iliescu.

Sunt agita?ii legate de situa?ia politic? din fiecare ?ar?, campanii electorale, de regul? acestea ?i alimenteaz? ni?te ie?iri dinacestea nu totdeauna chibzuite ale unora…Adic?, suntem în 2013, noi avem aproape dou?zeci de ani în spate de dialoguri cu ??rile europene, cu partidele europene, înc? din ’93 – ’94 am încheiat multe acorduri ?i am intrat în tot circuitul acesta al eforturilor pentru integrare european?, lucru care s-a ?i s?vâr?it ulterior… Acuma venim cu tot felul de fleacuri din acestea, sigur c? sunt probleme care ?in de perfec?ionarea func?ion?rii structurilor noastre statale, institu?ii ?i a?a mai departe. E un proces continuu de consolidare a puterilor democratice”, a mai sus?inut Ion Iliescu.

Sursa


Comentarii

comentarii